Nadwar deutsch

Bemutatkozás

Német Önkormányzatunk, a jelenlegi törvényeknek megfelelően 4 tagot számlál. Testületünk kötelességének tartja a községben élő német ajkú lakosság érdekeinek képviseletét, fennmaradásunk és identitásunk megőrzését.

Céljaink közt a németség kultúrájának, hagyományainak őrzése, ápolása, annak továbbadása, a hagyományőrző csoportok missziójának anyagi és erkölcsi támogatása szerepel.

Valamennyi nemzetiségi örökséget ápoló civil szervezettel, csoporttal igyekszünk jó kapcsolatot fenntartani és munkájukat segíteni. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy hangsúlyozottan kívánjuk a felnövekvő generáció érdekeit képviselni, a nemzetiségi oktatásban résztvevő intézmények munkájának segítésére törekszünk.

A Községi Önkormányzattal tevékenyen együttműködve, harmonikus, kiegyensúlyozott kapcsolatra, a problémák közös, minden fél számára legkedvezőbb megoldására, egy jól működő, élhető község megvalósítására, törekszünk. Lakóhelyünk fejlődéséért, az értékek megőrzését, a fiatalok motiválását, a pályázati lehetőségek maximális kihasználását szorgalmazzuk.

Így próbálunk forrásokat biztosítani a világi és egyházi közösségek munkájának támogatásához. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a célkitűzések összehangolására, a község fiataljai és az idősebb generáció közötti kapcsolat hiteles ápolására.

A német nemzetiségi rendezvények szervezésén és a hagyományok ápolásán túl arra törekszünk, hogy a nemzetiségi kultúrát minél egyetemesebben és elképzeléseinket tágabban értelmezve valósítsuk meg.

Örülünk ötleteiknek, javaslataiknak, amelyekkel még változatosabbá, színesebbé tehetjük községünk és nemzetiségünk életét.

Im Sinne der gültigen Gesetze zählt unsere Selbstverwaltung 4 Mitglieder. Unser Gremium hat sich verpflichtet die Interessen der deutschsprachigen Bewohner zu vertreten und unsere Erhaltung und Identität zu bewahren.

Unser Ziel ist die Pflege und Weitergabe der ungarndeutschen Kultur und Traditionen, die finanzielle und moralische Unterstützung der traditionspflegenden Kulturgruppen. Wir sind bemüht mit allen Organisationen, für die die Traditionspflege von Bedeutung ist, eine gute Verbindung aufrechtzuhalten und ihre Arbeit zu unterstützen. Die aufwachsende Generation ist unsere Zukunft, daher ist es für uns von besonderer Bedeutung, dass wir die Institutionen, die den deutschsprachigen Unterricht im Dorf sichern, helfen.

In Zusammenarbeit mit dem Gemeindeamt bestreben wir eine ausgeglichene, harmonische Beziehung, eine für alle Beteiligte erfolgreiche Problemlösung im Sinne einer gut funktionierenden Gemeinde. In der Entwicklung des Dorfes, in der Bewahrung der Werte finden wir die Motivierung der Jugendlichen und die Nutzung der Bewerbungsmöglichkeiten für besonders wichtig. Dadurch versuchen wir weltliche und kirchliche Gemeinschaften, Gruppen zu unterstützen. Wir finden weiterhin die Pflege der Beziehung zwischen den jüngeren und älteren Generationen sehr wichtig.

Außer der Organisation von verschiedenen Veranstaltungen und der Pflege der Traditionen fühlen wir uns verpflichtet die Kultur der Ungarndeutschen universell und unsere Vorstellungen in einem breiteren Spektrum zu verwirklichen. Wir freuen uns über Ihre Meinungen, Ideen, die unsere Arbeit, unsere Veranstaltungen, das Leben in unserer Gemeinde vielfältiger und abwechslungsreicher gestalten können.

Önkormányzat

Nemesnádudvar címer

6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1.
Telefonszám: +36-79/478-211
Faxszám: +36-79/478-211/1

E-mail: polgarmester@nemesnadudvar.hu

Polgármesteri Hivatal

6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1.

Telefonszám: +36-79/478-211
Faxszám: +36-79/478-211/1

ÜGYFÉLFOGADÁS:

Hétfő: 8:00-12:00 12:30-16:00
Kedd: 8:00-12:00 12:30-16:00
Szerda: 8:00-12:00 12:30-16:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00  

Térkép