Nadwar deutsch

Óvoda

 


Nemesnádudvar ÓvodaÓvodánk épülete festőien szép fekvésű településünk központjában található. Szerencsés elhelyezkedése lehetővé teszi, hogy rövid kirándulások szervezésével már elérhetjük az erdőt, a folyópartot, rétet, ezzel változatos, sokszínű lehetőséget biztosítva gyermekeink számára a közvetlen kapcsolatteremtésre természetes környezetükkel. A csoportszobák tágasak, világosak, jól felszereltek. Az óvónők otthonossá, egyénivé teszik csoportjaikat. Fontosnak tartjuk az esztétikus óvodai környezetet, mely kihat a gyerekek testi, lelki fejlődésére. Az utóbbi években egyre tudatosabban figyelünk arra, hogy az egészséges és kulturált életmódra nevelés feltételeit biztosítsuk. (sószoba, jól felszerelt tornaterem, tágas, szépen parkosított udvar, tisztított ivóvíz, rendszeres gyümölcs fogyasztás, dohányzás prevenció) Fő profilunk, erősségünk a vizuális nevelés. Gazdag eszközkínálat biztosítja a gyerekek sokoldalú fejlesztését. Minden évben rajzkiállítást rendezünk a művelődési házban gyerekeink munkáiból. Ezzel nem csak a szülők, nagyszülők kapnak képet az óvoda sokszínű, gazdag tevékenységéről, hanem az iskolai nevelők és a falu lakossága is. Óvodánkban német nemzetiségi nevelés is folyik. Célunk az anyanyelv mellett a német nyelv fejlesztése. Nagy hangsúly fektetünk a hagyományőrzésre. Ez lehetővé teszi, hogy a gyerekek mindennapjait érdekesebbé, színesebbé tegyük. A szülőkkel igyekszünk őszinte, jó kapcsolatot kialakítani. Minden téren számíthatunk egymás segítségére.

Közzétételi lista a kormány „A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról” szóló 229/2012. (VIII.28.) rendeletének 23.§ (1)-(2) bekezdése értelmében a következő adatokat tesszük közzé 2017-2018-as nevelési évre:

Az óvoda neve:  Nemesnádudvari Német Nemzetiségi Óvoda
Az óvoda címe, elérhetősége:

6345 Nemesnádudvar, Kossuth u. 8.
Tel.: 06-79/478-652
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: www. nemesnadudvar.hu

Óvodavezető: Dr. Kovács Istvánné
Helyettes: Nickl Éva
Alapító okirat száma: 33-31/2016.
OM azonosító: 201918
Az óvoda fenntartója: Német Önkormányzat Nemesnádudvar

Felvétel, beiratkozás:
2014. szeptember 1-jétől az óvodakötelezettség három éves kortól áll be. Amennyiben minden hároméves felvételre került, felvehetőek a két és fél éves kort betöltött gyermekek is.
20.§ (1) szövege: A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.
(3) Az óvodai beiratkozáskor be kell nyújtani a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az óvoda nyitva tartása: 6.30h-tól – 16.30h-ig

1. Óvodapedagógusok száma: 6 fő
2. Az óvodapedagógusok iskolai végzettsége:

5 fő német nemzetiségi óvodapedagógus
1 fő felsőfokú óvodapedagógus
1 fő szakvizsgázott (Közoktatás vezető)
1 fő gyógypedagógus (másoddiploma)

3. Pedagógiai asszisztens. 1 fő
4. Dajkák száma: 3 fő
5. Dajkák végzettsége: szakmunkásképző

6. Az óvodai nevelési év rendje:

Az óvodai nevelési év 2017. szeptember 1-től – 2018. augusztus 31-ig tart.
Az óvodai beiratkozás ideje: 2018. április második fele, előre kiértesített napokon. (két nap 7.30h-tól – 16h-ig)
A nyári nagytakarítás idejéről 2018. február 15-ig értesítjük a szülőket, várható ideje, három hét: július 23-tól, augusztus 10-ig
Igénybe vehető nevelés nélküli munkanapok száma 5, amelyből ebben a nevelési évben 2 napot tervezünk felhasználni, amelyről a szülőket legalább 7 nappal előtteértesítjük, a gyerekek elhelyezése biztosított.

7. Engedélyezett csoportok száma: 3

A maximálisan felvehető gyerekek száma: 75 fő
2017. október 1. statisztika alapján a gyermek létszám 51 fő
Nagycsoport: 17 fő
Középső: 17 fő
Kiscsoport: 17 fő

8. Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata, a Házirendje és a Pedagógiai Programja megtalálható: nemesnadudvar.hu honlapon >>

9. A 2017/2018-as nevelési év főbb programjai:

Óvoda szinten szervezett projektek az év folyamán:

  • Egészségvédelmi projekt 2017.09. 11. – 09.30.
  • Hagyományőrző projekt 2018.01.29. – 02.16.
  • Természetvédelmi projekt 2018. 03.19. - 04.06.

Az óvodai hagyományok ápolása:

ESEMÉNY HATÁRIDŐ

Terményünnep előkészítése, megrendezése 09.27.
„Egészségvásár” óvodai szervezése 09. 20.
Jótékonysági bál a nemesnádudvari óvodásokért 11.11
Márton napi ünnepség szervezése a Német Önkormányzattal és az iskolával közösen 10. 13.
Adventi készülődés, dekorálás, a szokásoknak megfelelő ráhangolódás 12.03.
Mikulás napi és karácsonyi műsorok összeállítása 12.06
Ovi-nyitogató 12.06.
Adventi gyertyagyújtás a községi koszorún 12.17.
Karácsony az oviban 12.18.
Karácsony a szülőkkel a Műv. Házban 12.20.
Farsang a szülőkkel közösen a Műv. Házban 02.10.
Húsvét az óvodában 03.28.
Megemlékezés a nemzeti ünnepünkről 03.14.
Anyák napja – nyílt nap 05. 04.
Ovigála, ballagás 06.26.
Gyermeknap, apák napja 06.29.
„Trachttag” megszervezése 04.24.
Találkozás a régi dolgozókkal 05.30.
A Magyar Kultúra Napja 01.22.
Magyar népmese napja 09. 29.

Értekezletek:

2017.08.26. Alakuló értekezlet
2017.09.06. Évnyitó értekezlet
2017.11.27. Munkaközösségi nap - nevelés nélküli munkanap
2018.01.02. Féléves értekezlet
2018.06.01. Évzáró értekezlet - nevelés nélküli munkanap

Nemesnádudvar, 2017.10.02.
Dr. Kovács Istvánné
óvodavezető

 

Önkormányzat

Nemesnádudvar címer

6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1.
Telefonszám: +36-79/478-211
Faxszám: +36-79/478-211/1

E-mail: polgarmester@nemesnadudvar.hu

Polgármesteri Hivatal

6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1.

Telefonszám: +36-79/478-211
Faxszám: +36-79/478-211/1

ÜGYFÉLFOGADÁS:

Hétfő: 8:00-12:00 12:30-16:00
Kedd: 8:00-12:00 12:30-16:00
Szerda: 8:00-12:00 12:30-16:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00  

Térkép