Nadwar deutsch

Néptánccsoport

Nadwarer TraditionspflegendeUngarndeutsche Volkstanzgruppe
Nemesnádudvari Német Nemzetiségi Hagyományőrző Tánccsoport

www.nadwar.fw.hu

Nemesnádudvar Néptánccsoport

Kiválóan minősült tánccsoport

Története:

1950-51 telén két lelkes tanító – Kishegyi Simon és Pollák Richárd – idős asszonyokat kértek meg, hogy a diákoknak német nemzetiségi táncokat és dalokat tanítsanak. Kishegyi Simon helyi gyűjtéseivel és Pollák Richárd zenei kíséretével egy a tanítványokból létrehozott csoporttal 1951-ben már színpadra vitték a település még 18. század eleji betelepítésétől őrzött táncos hagyományait és dalkincsét. A sorozatos rendőri megfélemlítések miatt a fiúk teljesen elmaradtak a közösségből. 1954-ben újjáalakulhattak, s attól kezdve a nemesnádudvari táncosok és dalosok országos bemutatókon és fesztiválokon szerepelhettek. A szakma arany oklevelekkel ismerte el munkájukat. 1955 októberében megalakulhatott a Magyarországi Német Dolgozók Demokratikus Szövetsége, melynek Kishegyi Simon is alapítója. Településünk kultúrcsoportja két ízben (1955-ben és 1960-ban) – több megyét átfogó – országos kulturális körúton vett részt s lépett fel a németség településein. Számos együttes alakult e bemutatók hatására. 1975-ben Panyik Erzsébet vezetésével alakult meg egy gyermektánccsoport Kishegyi Simon Baján 1967-ben megbízást kapott a Bácska Együttes létrehozására, melyben a bajai járás nyelvi és kulturális sokszínűségét reprezentálhatták a bátmonostori, szeremlei és érsekcsanádi magyar, a garai és hercegszántói sokác illetve bunyevác, valamint a nemesnádudvari német tánccsoportok. E régió tánc- és dalkincsét 1972-ben olaszországi körúton is bemutathatták.

A csoport tagjai folyamatosan cserélődtek. 1987-től a tánccsoportban házaspárokkal vett új lendületet a hagyományok továbbéltetése. Az óvodás kortól a felnőttekig több csoportban folyt ez idő tájt a falu tradícióinak feldolgozása. A rendszerváltoztatás folyamatában váltak lehetővé németországi – elsősorban a Neibsheimhez kötődő testvér-települési – szereplések. 1989-ben alakult az ifjúsági tánccsoport, Merényi József vezetésével, később Huber Katalin, Bischof Andrea és Bakonyi Andrea voltak a csoport vezetői.

2001-től, az 50 éves jubileumi ünnepség után a felnőtt tánccsoport már nem volt aktív, de a néptánchagyományok őrzése tovább folytatódott. Az óvodában a kicsiknek német nemzetiségi táncokat és játékokat tanítottak és tanítanak ma is az óvónők. Az ifjúsági tánccsoport a települést számos rendezvényen képviselhette a környező településeken, megyei és országos fesztiválokon, a 2001-ben alapított, Turi István által vezetett hét fős zenekarral és két énekes duóval. 2002-ben az ifjúsági tánccsoport a Megyei Nemzetiségi Gyermek és Ifjúsági Fesztivál díját kapta. 2003-ban Csányi Anna vezetésével alakult egy gyermektánccsoport, mely 2006-ban fesztiváldíjban részesült.

2007 novemberében az ifjúsági tánccsoport lelkes fiatalok ösztönzésére két év szünet után újjáalakult.

2009 februárjában felkérték a felnőtt tánccsoport korábbi tagjait, hogy tanítsanak nekik hagyományőrző táncokat. Több régi táncost sikerült rábeszélni a közreműködésre, így 2009 áprilisában a nemzetiségi nap nézői egy vegyes tánccsoportot láthattak a színpadon. Ezzel az új lendülettel a csoport több szereplési lehetőséget kapott helyi és vidéki rendezvényeken.

A sikerek hatására 2010 februárjában a csoport minősítőn való részvételről döntött. A táncosok és zenészek kemény munkáját, valamint a koreográfus, ifj. Kishegyi Simon bátorságát, hogy egy eddig érintetlen témát – a magyarországi németek elűzetését – állította színpadra, a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 2010 októberében Pécsváradon Kiválóan Minősült címmel ismerte el.

Az elért minősítésnek köszönhetően a tánccsoport jelentős rendezvényeken működhetett közre, mint a Hagyományőrző Néptánccsoportok Antológiáján, Budapesten az Új Színházban, ahol a „Nagyszüleink emlékére“ című díjazott koreográfia került bemutatásra. Egyedülálló lehetőségként a csoport az

Országos Táncháztalálkozón a Sportarénában, a Hartai Hagyományőrző Tánccsoporttal közösen mutathatott be egy koreográfiát. Ezekkel a szép sikerekkel ünnepelhette az együttes 60 éves jubileumát 2011 júniusában egy

rendezvénysorozattal. Kishegyi Simon 2011-ben a csoport vezetését Bakonyi Andreának adta át. 2014- ben ifj. Kishegyi Simon lett a csoport művészeti vezetője. A tánccsoport mai sikerét elsősorban a tagok, családok összefogásának, a hagyományőrzés iránti lelkesedésüknek, valamint önzetlenségüknek, melyet településünk híréért és ismertségéért tesznek, köszönhetjük. Egy szívélyes köszönet illeti ifj. Kishegyi Simont, aki jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a csoport országos szinten és szakmai körökben ismert, kedvelt és elismert legyen.

Részlet az „Egy falu élni akar - 60 éves a Nemesnádudvari Német Nemzetiségi Táncegyüttes” című könyvből

Szerkesztés: Bakonyi Andrea, Kishegyi Viktória
Kiadó: Nemesnádudvari Német Nemzetiségi Hagyományőrző Kulturális Egyesület, Nemesnádudvari Ifjúsági Táncegyesület

Nagyításhoz kérjük, kattintson a képre!

Önkormányzat

Nemesnádudvar címer

6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1.
Telefonszám: +36-79/478-211
Faxszám: +36-79/478-211/1

E-mail: polgarmester@nemesnadudvar.hu

Polgármesteri Hivatal

6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1.

Telefonszám: +36-79/478-211
Faxszám: +36-79/478-211/1

ÜGYFÉLFOGADÁS:

Hétfő: 8:00-12:00 12:30-16:00
Kedd: 8:00-12:00 12:30-16:00
Szerda: 8:00-12:00 12:30-16:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00  

Térkép