Nadwar deutsch
 
 • Címlap
 • ÁLLÁS - művelődésszervező

Aktuális hírek

ÁLLÁS - művelődésszervező

Nemesnádudvar Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Művelődési Ház Nemesnádudvar

művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6345 Nemesnádudvar, Petőfi u. 38.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai területen önálló munkavégzés, közművelődési programok biztosítása a gyermek-, az ifjúsági és az idősebb korosztály részére, kulturális szolgáltatások megszervezése és ellátása, az intézmény szabadtéri nagyrendezvényeinek előkészítésében és lebonyolításában való közreműködés, tanfolyamok, szórakoztató rendezvények, kiállítások szervezése, lebonyolítása, folyamatosan egyezteti és ellenőrzi a programokhoz szükséges teendők megfelelő megvalósulását, kiállítások szervezésével járul hozzá a község kulturális arculatának színesítéséhez.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú képesítés
 • Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • művelődésszervezőként – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • helyben lakó
 • német nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

 • jó szintű kommunikációs- és szervezési készség
 • jó szintű kreativitás
 • jó szintű kapcsolatteremtő képesség
 • jó szintű együttműködő képesség
 • jó szintű problémamegoldó- és konfliktuskezelő készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kucsoráné dr. Drégelyi Zita jegyző

nyújt, a 06 79/478-211- es telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nemesnádudvar Község Önkormányzata címére történő megküldésével (6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

Kedves LÁTOGATÓ!

Dr. Kovács István polgármesterTisztelettel köszöntöm Önt abból az alkalomból, hogy a világhálón sétálva Nemesnádudvar megújuló honlapjára ért.

Remélem hosszabban elidőzik itt, akár helybéli lakos, akár a világ másik szegletében él. Igyekszünk hasznos információkat szolgáltatni közéleti eseményeinkről, ügyes-bajos dolgainkról, gazdasági életünkről, kulturális és sport programjainkról. Oldalainkon megismerkedhet községünk történetével, műemlékeivel, nevezetességeivel is. Rövid virtuális sétát is tehet e sajátos fekvésű, érdekes történelmű észak-bácskai településen.

Arra buzdítom Önt, hogy ne csak a világhálón, hanem utcáinkon barangolva is érezze át községünk hangulatát, ismerje meg településünk értékeit, kapcsolódjon ki horgásztavaink csendes nyugalmában! Községünk önkormányzata őrizni és gazdagítani igyekszik a település értékeit. Célunk, hogy Nemesnádudvar nyugodt, egészséges és korszerű otthona legyen lakosainak, s vonzó célpontja a pihenni, kikapcsolódni vágyóknak. Remélem, hogy ezek a lapok segítenek ismerősöket, új barátokat szerezni Nemesnádudvar község számára.
Kellemes böngészést, eredményes tájékozódást kívánok Önnek, kedves LÁTOGATÓ.

Dr. Kovács István polgármester

Önkormányzat

Nemesnádudvar címer

6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1.
Telefonszám: +36-79/478-211
Faxszám: +36-79/478-211/1

E-mail: polgarmester@nemesnadudvar.hu

Polgármesteri Hivatal

6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1.

Telefonszám: +36-79/478-211
Faxszám: +36-79/478-211/1

ÜGYFÉLFOGADÁS:

Hétfő: 8:00-12:00 12:30-16:00
Kedd: 8:00-12:00 12:30-16:00
Szerda: 8:00-12:00 12:30-16:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00  

Térkép