Nadwar deutsch
 
 • Címlap

Aktuális hírek

Áramszünet

2018.03.29-én 8-15 óráig áramszünet várható az alábbi területeken:

Nemesnádudvar

 • Damjanich utca 1-21, 2-26, Dózsa tér 3-9, 2b-4c,
 • Hunyadi utca 1-39, 2-60,
 • Kender utca 1-23, 53, 2-26, 80, Kenderpincesor végig,
 • Máriavölgye pincesor a Petőfi utcától északra,
 • Petőfi Sándor utca 17-30, 22-60,
 • Széchényi utca 1-41, 61, 2-32,
 • Szentháromság tér 6-10,
 • Temetőpincesor végig
 • Ady Endre utca 1-7, 2-6,
 • Arany János utca 1-33,
 • Bajai utca 1-33, 2-4,
 • Csávolyi utca 1-3,
 • Felsőpincesor utca végig,
 • József Attila utca 1-23, 2-20,
 • Kossuth utca 1-19, 2-22,
 • Malom utca 1-9, 2-16,
 • Piactér utca 2-4,
 • Rét utca 3-7,
 • Sükösdi sor végig

Megértésüket köszönjük!

FELHÍVÁS

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településképi kézikönyv és a településképi rendelet jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Nemesnádudvar településképi arculati kézikönyvének a településképi rendeletének munkaközi példányát az Eljr. rendelkezései és Nemesnádudvar Község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete alapján a partneri véleményezésre bocsátom és 2017. 11. 13-án 15,00 órakor a Művelődési Házban tartandó lakossági fórumon ismertetem.

11/2017.(IV.25.) önkormányzati rendelet alapján partner Nemesnádudvar település közigazgatási területén:

a) ingatlannal, illetve lakóhellyel rendelkező személy
b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
c) bejegyzett egyház és civil szervezet
d) nemzetiségi önkormányzat

A fórumon ismertetésre kerülő partneri véleményezés papíralapú munkarésze megtekinthető és javaslatok, vélemények tehetők Nemesnádudvar Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében ügyfélfogadási időben 2017. 11. 21.-ig és elektronikusan elérhető: nemesnadudvar.hu web helyről.

Vélemények, javaslatok elektronikusan a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre küldhetők 2017. november 21-ig

Dr. Kovács István
polgármester

Nemesnádudvar, 2017. október 27.

BURSA HUNGARICA pályázati rendszer

Nemesnádudvar Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához. Ezen program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik nemesnádudvari állandó lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

Az EPER Bursa rendszerben a pályázók regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat.

Elérés: http://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A személyes és a pályázati adatok feltöltését és ellenőrzését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak a csatolandó mellékletettel együtt.

A pályázat - „A” és „B” típus egyaránt – rögzítési és beadási határideje: 2017. november 7.

Figyelem! Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak az EPER rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználó név és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-BURSA rendszerbe. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni!

A pályázati kiírás az Önkormányzat hirdető tábláján megtalálható.

Kedves LÁTOGATÓ!

Dr. Kovács István polgármesterTisztelettel köszöntöm Önt abból az alkalomból, hogy a világhálón sétálva Nemesnádudvar megújuló honlapjára ért.

Remélem hosszabban elidőzik itt, akár helybéli lakos, akár a világ másik szegletében él. Igyekszünk hasznos információkat szolgáltatni közéleti eseményeinkről, ügyes-bajos dolgainkról, gazdasági életünkről, kulturális és sport programjainkról. Oldalainkon megismerkedhet községünk történetével, műemlékeivel, nevezetességeivel is. Rövid virtuális sétát is tehet e sajátos fekvésű, érdekes történelmű észak-bácskai településen.

Arra buzdítom Önt, hogy ne csak a világhálón, hanem utcáinkon barangolva is érezze át községünk hangulatát, ismerje meg településünk értékeit, kapcsolódjon ki horgásztavaink csendes nyugalmában! Községünk önkormányzata őrizni és gazdagítani igyekszik a település értékeit. Célunk, hogy Nemesnádudvar nyugodt, egészséges és korszerű otthona legyen lakosainak, s vonzó célpontja a pihenni, kikapcsolódni vágyóknak. Remélem, hogy ezek a lapok segítenek ismerősöket, új barátokat szerezni Nemesnádudvar község számára.
Kellemes böngészést, eredményes tájékozódást kívánok Önnek, kedves LÁTOGATÓ.

Dr. Kovács István polgármester

Önkormányzat

Nemesnádudvar címer

6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1.
Telefonszám: +36-79/478-211
Faxszám: +36-79/478-211/1

E-mail: polgarmester@nemesnadudvar.hu

Polgármesteri Hivatal

6345 Nemesnádudvar, Szentháromság tér 1.

Telefonszám: +36-79/478-211
Faxszám: +36-79/478-211/1

ÜGYFÉLFOGADÁS:

Hétfő: 8:00-12:00 12:30-16:00
Kedd: 8:00-12:00 12:30-16:00
Szerda: 8:00-12:00 12:30-16:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-12:00  

Térkép